September 20, 2010

MUSTAFFA KAMIL AYUB UNTUK CALUN TIMBALAN PRESIDEN PKR

SUARA BARU DEMOKRASI - KESINAMBUNGAN PERJUANGAN...bersama mewujudkan masyarakat madani demokratik de...ngan keadilan, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran..

MUSTAFFA KAMIL AYUB UNTUK CALUN TIMBALAN PRESIDEN !!

No comments: