April 18, 2012

Kalau rakyat dihalau dari Dataran Merdeka - "merdeka" hilang makna. Kita akan namakannya Dataran Penjajah - Dk A.Samad Said

Kalau rakyat dihalau dari Dataran Merdeka - "merdeka" hilang makna. Kita akan namakannya Dataran Penjajah - Dk A.Samad Said

No comments: