April 23, 2012

PAK SAMAD SAID MENONGKAS ARUS ~ SAYA MAHU GENERASI MUDA BERANI BUAT PERUBAHAN

Pak Samad Said ~ Saya mahu generasi muda berani membuat perubahan. Kita sudah 54 tahun dibawah satu pentadbiran, disepanjang pentadbrn itu kita melihat yang kaya hanya golongan bangsawan. Mereka janji menjaga harta negara. Mereka tidak menjadi pemimpin yg pelihara bahasa. Kita mahu lihat perubahan rejim. Jika tidak mereka akan terus jadi bongkak, sombong dan kurang ajar. Tidak semstinya pengganti itu akan bagus. Akan tetapi kita akan dapat lihat pengganti itu akan berusaha menjadi lebih bagus

No comments: