March 28, 2009

Program: Majlis Penyerahan Faedah Kedua Skim Mesra Usia Emas Daerah Hulu Selangor - 28 Mac 2009 (9.30 pagi)


Seramai 69 penama ber­daftar menerima sejumlah RM103,00 pada Majlis Penyerahan Faedah Kedua Skim Mesra Usia Emas (MUE) di Dewan Undangan Negeri (DUN) Batang Kali sekali gus bukti keprihatinan kerajaan negeri pimpinan Pakatan Rakyat (PR) dalam membantu meringankan bebanan yang ditanggung keluarga waris.
Penyelaras Dewan Undangan Negeri (DUN) Batang Kali, Nashruddin Abd Aziz berkata, penyerahan faedah ini adalah menjadi tanggung­jawab PR dalam membantu merakyatkan ekonomi Sela­ngor dan menjadi contoh pen­dekatan kerajaan negeri membantu rakyat tanpa me­ngira bangsa dan fahaman politik."Kerjasama semua rak­yat perlu ada bagi me­nyokong dasar yang dilaksanakan kerajaan negeri dalam usaha membantu masyarakat yang berhak walaupun mendapat tentangan hebat dari se­gelintir individu."
Tugas kami sebagai pe­mimpin adalah untuk mem­bantu rakyat setelah di­lantik rakyat yang mahukan perubahan," katanya ketika hadir mewakili Exco Kebajikan, Hal Ehwal Wa­nita, Sains, Teknologi dan Inovasi bagi merasmikan program berkenaan.
Hadir sama pada majlis itu, Ketua Penolong Pegawai Daerah Hulu Se1angor, Mohd Jusni; Ketua Pegawai Ekskutif Rantai Mesra Sdn Bhd yang mengelolakan SMUE, Mohd Syukor Tahir, wakil Penyelaras DUN Kawasan Hulu Bernam, Mohd Yusof Yaakob dan wakil Penyelaras DUN Kuala Kubu Bharu, Nor Azizan Nordin.
Mohd Syukor Tahir didalam ucapannya menyebut tentang pentingnya sebaran maklu­mat kepada ahli keluarga dan jiran tetangga bagi memboleh mereka mendaftarkan war­ga emas yang berusia 60 ta­hun ke atas atau ahli ke­luarga kurang upaya (OKU) menyertai skim ini. Skim ini juga akan meliputi Wilayah Persekutuan di dalam jangkamasa terdekat ini."Manfaatnya adalah baik bagi membantu meringan­kan bebanan ahli keluarga ketika prosedur pengebumian, melunaskan butang si mati atau kenduri dan bukannya digunakan untuk kepentingan peribadi."
Selain itu, program yang diadakan di pekarangan Pejabat Pusat Khidmat DUN di sini juga bertujuan untuk memperkenalkan pejabat ini kepada semua masyara­kat setempat bagi me­mudahkan mereka ber­urusan atau membuat pendaftaran,"katanya.
Sementara itu, Pegawai Khas Dun Batang Kali yang ditemui di majlis tersebut, Shaiful Anuar Sulaiman di berkata, pelbagai program yang dijalankan kerajaan negeri ini bukan hanya ter­tumpu kepada golongan tertentu sahaja bahkan ia terbuka kepada semua yang layak di dalam daerah ini."Perkhidmatan terbaik disediakan kepada rakyat yang kini mahukan per­ubahan bukan sahaja dari segi material bahkan pem­bangunan modal insan ke­rana acuan kerohanian dan fizikal amat penting bagi membentuk masyarakat yang maju serta berjaya."Saya amat berharap maklumat pelaksanaan program merakyatkan eko­nomi Selangor ini sampai ke peringkat akar umbi bagi memudahkan mereka me­nerlma bantuan yang ada," katanya lagi.

No comments: